Vegvesenet (montert E/C tripp friksjonsmåler,hastighet,avstand og temperatur visning) Coralba serien Eltrip 65n-serien

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

One Response to “Vegvesenet (montert E/C tripp friksjonsmåler,hastighet,avstand og temperatur visning) Coralba serien Eltrip 65n-serien”

 • Triptellere og friksjonsmålere
  Statens vegvesen krever at det måleutstyret som benyttes til friksjonsmåling skal vise stabile måleverdier for friksjon over tid. Alt måleutstyr skal kalibreres minst èn gang per vintersesong. I hht til kontrakt mellom Statens vegvesen og entreprenør krever Statens vegvesen at de som skal utføre friksjonsmålinger på veg i forbindelse med vinterdriften deltar på opplæring i friksjon og friksjonsmåling. Denne opplæringen gjennomføres samtidig med kalibrering av friksjonsmålere som vil foregå hver vinter. Statens vegvesen har ansvaret for opplæringen som vil bli tilpasset brukernes behov.

  I tillegg til standardprodukter fra Trippi Oy kan vi også tilby produkttilpasninger som for eks når behovet nesten, men ikke helt er ivaretatt i eksisterende produkter. Vi kan om ønskelig også tilby mer omfattende tilpasninger, i tillegg til FoU-tjenester for nye (eller relaterte) produkter.

  Tilleggsutstyr:
  Temperaturmåler
  RS 232C kommunikasjon
  Printerutgang
  Ekstra desimal-indikasjon

Bruktliste
Vignett
Flash required